CF Traduction et Interprétation
Accueil du site > Pages principales > Tumačenje

Tumačenje u svakoj situaciji

Specijalizirali smo se za simultano i konsekutivno tumačenje:

  • Na konferencijama, kongresima, simpozijima, izložbama, međunarodnim sastancima, konferencijama za novinare
  • Na sastancima suradnika, dioničara, klijenata, na glavnim skupštinama, poslovnim sastancima, okruglim stolovima, trgovačkim pregovorima, obilascima tvorničkih postrojenja, poslovnoj obuci, prilikom primanja inozemnih partnera

Nudimo vam:

  • Tumače na licu mjesta
  • Tumače za vaše telefonske razgovore