CF Traduction et Interprétation
Accueil du site > Pages principales > Prevođenje

Kvalitetni prijevodi

Naše prevoditeljske usluge namijenjene su tvrtkama koje žele osvojiti nova tržišta, a važno im je da njihovi dokumenti i tekstovi budu potpuno u skladu s kulturnim posebnostima zemlje kojoj su namijenjeni.

Jezične kombinacije

engleski -> francuski
francuski -> talijanski
francuski > engleski 
hrvatski -> francuski
španjolski -> francuski

francuski ->hrvatski
francuski -> španjolski 
francuski -> rumunjski
talijanski -> francuski 
rumunjski -> francuski 

Radimo sve vrste prijevoda s razlicitih područja, u više jezičnih kombinacija te čuvajući poslovnu tajnu. 

Tehnički tekstovi

Priručnici za upotrebu, znanstveni tekstovi, svjedodžbe, diplome, upute za rad strojeva 

Reklamni tekstovi

Oglasi, prospekti, brošure, letci, reklamne kampanje 

Poslovni tekstovi 

Korespondencija, prezentacijski materijali, ponude proizvoda ili usluga, članci, priopćenja za javnost 

Medicinski tekstovi

Farmakologija, bolnička izvješča, znanstveni članci 

Pravni tekstovi

Ugovori, zapisnici, prijevodi sudskih tumača, vještačenja 

Internet

Lokalizacija, prijevod web stranica